fbpx

klinická naturopatka


Bio:
Cherie Caut je lektorkou na škole Endeavour College of Natural Health a klinickou naturopatkou specializující se na zdraví žen a plodnost. Pochází z Adelaide v Jižní Austrálii. Cherie vystudovala magisterský program reprodukční medicíny, což jí umožňuje propojit přístup konvenční medicíny s klinickou naturopatií. Cherie věří, že vzdělávání pacientů je nezbytné k udržení jejich zdraví, a stejně tak vnímá i vzdělávání nové generace praktiků naturopatie. Ve své diplomové práci se zaměřila na prekoncepční zdraví, výživu a následování stravovacích doporučení u australských mužů a žen trpících neplodností. Cherie přednáší na národních i mezinárodních konferencích na témata jako je zlepšení dodržování zásad výživy v prekoncepční péči a zlepšení syndromu polycystických ovarií za pomoci multimodální naturopatické péče.

Téma:
Prekoncepční péče pro zlepšení celoživotního zdraví: prevence vzniku civilizačních chorob u potomků

Abstrakt:
Prekoncepční péče matky i otce může u potomků zabránit vzniku civilizačních onemocnění – obezity, diabetu 2. typu, kardiovaskulárních onemocnění, alergií a spektra nemocí ovlivňujících nervovou soustavu a kognitivní vnímání. Fetální a multigenerační programování jsou nově se objevující koncepty výzkumu, který předpokládá, že životní styl matky i otce přispívají k riziku onemocnění jak v dětství, tak v dospělosti a napříč generacemi. Pravděpodobné mechanismy jsou souhrou environmentálních, metabolických a epigenetických faktorů, jež se vyskytují během prekoncepčního, embryonálního a fetálního stádia lidské reprodukce.