fbpx

Lékařka, internistka a psychoterapeutkaBio:
MUDr. Kateřina Cajthamlová, 1980-1986 absolventka 1.LF UK, 2004-2008 výcviku systemické terapie (ISZ), je internistka, psychoterapeutka a propagátorka medicínských poznatků o prevenci civilizačních chorob. Kromě 8let praxe na lůžkovém oddělení nemocnice Na Homolce se po atestaci v létech 1995-2002 věnovala i konstituční homeopatii (London Colledge of Homeopathy), od 2001 soukromé praxi v Praze. V létech 2006-2012 moderovala v TV Prima pořad Jste to, co jíte, v  2012-2014 pořad DoktorKA v České televizi. Je spoluautorkou dvou knih o filosofii hubnutí a autorkou knihy Abeceda moderního rodiče.

Téma:
Širší aspekty přístupu ke stravě a hubnutí

Abstrakt:
Přednáška se zabývá aspekty vývoje člověka a změn jeho stravování v průběhu milionu let. Nastiňuje vliv genetiky, stravy, ale též různých zdrojů informací na to, jak se v současnosti díváme na stravu a její vliv na prevenci civilizačních chorob. Upozorňuje na různé mýty o hubnutí, na hormonální vlivy na tvar postavy i výběr stravy a na rozdíl mezi termíny „alergie“, „intolerance“ a „toxicita“ ve vztahu k potravě. Krátce upozorňuje i na úlohu střevních mikrobiont na psychiku i fyzické zdraví a na české „superpotraviny“.