fbpx

Farmaceutický lékař

Bio:
Absolvent Farmaceutické Fakulty UK V Hradci Králové. Více než deset let působil v manažerských pozicích u farmaceutických firem jako SmithKline Beecham, Bristol-Myers Squibb nebo Wyeth. Během své kariéry se spolupodílel na uvedení mnoha desítek originálních léčiv z různých indikačních skupin včetně kardiologie, psychiatrie, onkologie, HIV/AIDS na český nebo evropský trh.
Od roku 2002 se věnuje vývoji, výrobě a propagaci kvalitních doplňků stravy a jejich uplatnění v prevenci a zmírnění dopadu civilizačních chorob na zdraví člověka.
Spolupracuje s předními světovými výrobci a dodavateli patentovaných nebo jinak výjimečných přírodních surovin, „Novel food” a dalších materiálů.
V privátní praxi se věnuje konzultacím a výzkumu v oblasti poruch autistického spektra, alergií, autoimunitních a metabolických onemocnění.

Téma:
Poruchy autistického spektra: rizika, epigenetické faktory a klinická diagnostika

Abstrakt:
Výživa matky během těhotenství, okolnosti porodu i následné epigenetické faktory prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, přispívají ke vzniku spektra.
Diskutována bude genetika, vztahové mutace a polymorfismy, dále pak aspekty imunitního systému a zažívacího traktu vč. možných nutričních deficiencí či toxického zatížení. Jedinečnost těchto propojení má za následek individuální prezentaci poruchy.
Pečlivé rozklíčování zmíněných aspektů a následná aplikace správné terapie vede k významnému zlepšení poruchy, sociálních interakcí dítěte a tím i jeho zařazení do společnosti.